Избори 2014

Новоизбрани председател и Управителен съвет 2014


Общото събрание на членовете на PMI Bulgaria се състоя на 16.05.2013 от 18 ч. в хотел Москва. Поради липса на кворум събранието беше отложено с 24 часа, така както разпорежда Устава. Събранието реши броя на членовете на УС да бъде увеличен на 10.
Бяха избрани следните членове на Управителния съвет:

 • Димитър Бояджиев за председател на Управителен съвет
 • Весела Лукарска за заместник-председател за членство
 • Михаил Михайлов за заместник-председател за професионално развитие
 • Антония Дицова за заместник-председател за комуникация и социална мрежа
 • Красимир Кръстев за заместник-председател за ИТ и уеб дейности
 • Илияна Томова за заместник-председател за финанси
 • Дамян Касапов за заместник-председател за администрацията и секретариат
 • Емил Ставрев за заместник-председател за маркетинга и спонсорството
 • Мариана Микова за заместник-председател за проекти за развитие и доброволчество
 • Джими Чар като екс-председател на Управителен съвет по препоръка на PMI

Новия управителен съвет в регистриран, съгласно българското законодателство.

Периодът за номинации на кандидати за членове на УС на PMI България се удължава. Най-любезно Ви каним да номинирате кандидати до началото на самите избори.


Бихме искали да Ви напомним още веднъж, че изборите ще се състоят на 15 май 2014 от 18 ч. в зала "Конферанс 5" на парк-хотел "Москва" на ул. Незабравка 25, в гр. София.

Изборите на PMI Bulgaria Chapter ще се проведат на 15 май 2014 от 18 ч. в зала "Конферанс 5" на парк-хотел "Москва" на ул. Незабравка 25, в гр. София.

Началото на процеса на номинации на кандидати за членове на Управителния съвет на PMI Bulgaria Chapter бе обявен на 15 април 2014г.


Времева рамка
Периодът на номинации започва на 15 април и приключва на 12 май, 18ч.


Роли
Можете да номинирате кандидати за следните позиции в Управителния съвет:

Управителният съвет одобри запазване на структурата си към 2013 г.


Номинации
Бихме желали да ви поканим да се включите активно в процеса на номинации. Всички членове на PMI България са поканени да номинират кандидати или да се номинират сами. Моля, изпратете номинациите чрез електронна поща на . Посочете имена, контакти и ролите, за които номинирате кандидатите.


Допълнителна информация
Допълнителна информация за процеса по номиниране и избори, включително изискванията за ролите ще бъдат обявени следващата седмица. Ще можете да разгледате следните документи:

В случай, че имате някакви въпроси, свързани с номинациите и изборния процес, моля не се колебайте да се свържете с членовете на Комитета за номинации и избори:

 • Весела Кузмова,
 • Светла Георгиева,
 • Danail Kanchev,
Спонсори на Чаптъра
Haemimont
TechnoLogica
Chelopech Mining
Powered by Haemimont