Избори 2015

10.07.2015


Новоизбрани Председател и Управителен съвет 2015


Общото събрание на сдружение PMI Bulgaria избра следния нов състав на Управителния съвет:


• ПредседателМихаил Михайлов
• Заместник-председател за членствоБоряна Георгиева
• Заместник-председател за професионално развитиеНиколай Пенев
• Заместник-председател за комуникации и социални мрежиЦветомира Хайдукова
• Заместник-председател за ИТ и уеб дейностиДанаил Кънчев
• Заместник-председател за финансиИвайло Йорданов
• Заместник-председател за администрация и секретариатЖивко Стайков
• Заместник-председател за маркетинг и спонсорствоДиян Цветков
• Заместник-председател за проекти и доброволчествоМариана Микова
• Бивш председателДимитър Бояджиев

Нека да ги поздравим и да им пожелаем ползотворна работа през следващите две години!
Новоизбраният Управителен съвет предстои да бъде регистриран в съда, за да бъде законен и да встъпи официално в длъжност.

9.07.2015


Списък от кандидатите, одобрени от Комисията по номинации и избори към 9 юли 2015


ПозицияКандидатДетайли
ПредседателДиян ЦветковДетайли
Николай ПеневДетайли
Михаил МихайловДетайли
Заместник-председател за членствоБоряна ГеоргиеваДетайли
Заместник-председател за професионално развитиеНиколай ПеневДетайли
Михаил МихайловДетайли
Заместник-председател за комуникация и социална мрежаЦветомира ХайдуковаДетайли
Благой МировДетайли
Александър ЯнакиевДетайли
Заместник-председател за ИТ и уеб дейностиДанаил КънчевДетайли
Соня ЩърбеваДетайли
Заместник-председател за финансиИвайло ЙордановДетайли
Илиана ТомоваДетайли
Заместник-председател за администрацията и секретариатЖивко СтайковДетайли
Заместник-председател за маркетинга и спонсорствотоДиян ЦветковДетайли
Мариета ТодороваДетайли
Заместник-председател за проекти и доброволчествоМариана МиковаДетайли

19.06.2015


Как да подадете своята кандидатура и как да номинирате


За да подадете своята кандидатура за дадена роля, е необходимо да се запознаете с актуалното описание на ролята и със задължителните и допълнителните критерии, на които е необходимо да отговарят кандидатите за тази роля. След това е достатъчно да попълните формуляра за кандидатстване и да го изпратите на elections@pmi.bg.


За да номинирате друг член на сдружението за дадена роля, е достатъчно да попълните новата форма за номинации или може да изпратите неговите имена и контакти (е-мейл адрес, телефон) на elections@pmi.bg. След това Комисията по номинации и избори ще има грижата да се свърже с предложения кандидат, за да провери дали той приема номинацията или не.


6.06.2015


Период за номинации


Във връзка с предстоящите Избори на нов Управителен съвет на сдружението Комисията по номинации и избори обяви началото на периода за номинации. Периодът за номинации започва на 06.06.2015 и завършва на 06.07.2015.


По време на периода за номинации всеки член на сдружението може:


 • Да се кандидатира за роля в Управителния съвет
 • Да номинира друг член на сдружението за роля в Управителния съвет

26.05.2015


В брой 38 на Държавен вестник е публикувана покана за свикване на Общо събрание на Сдружение „Пи Ем Ай – България чаптър“ – София.


Можете да намерите подробности тук.

20.05.2015


График на задачите по организиране на Общо събрание на членовете на PMI Bulgaria Chapter и Избори за Управителен съвет


Моля отворете графика от тук

20.04.2015


Скъпи членове,


членовете на Изборната комисия от тази година са определени:


1. Светла Георгиева - председател
2. Ана Бошнякова
3. Илияна Русева - Захариева


И трите момичета са били много активни в помощта си с други наши начинания, нека им пожелаем успех и с тази важна за чаптъра инициатива!


Ще поддържаме връзка с вас относно важна информация по този процес, новости, позиции в Управителния съвет, очаквания и др.


Stay tuned!

Скъпи членове на PMI Bulgaria Chapter,


В допълнение към анонса по време на последната среща на членовете, бихме искали да Ви информираме за предстоящите избори за Управителен съвет на PMI Bulgaria Chapter. Събитието е планувано за месеците Май/Юни 2015г. Точно както миналогодишните избори, е необходима група от трима доброволци, които да формират Изборна комисия, която да бъде отговорна за планирането и провеждането на съответните изборни дейности.


Членовете на Изборната комисия трябва:


 • Да имат желание да са доброволци;
 • Да са били активни членове на PMI Bulgaria Chapter през последните 6 месеца;
 • Да бъдат с валидно членство в PMI и PMI Bulgaria Chapter (да нямат закъснели плащания или дисциплинарни производства от PMI);
 • Да се придържат към Етичния кодекс на PMI;
 • Да притежават добри умения за водене на интервю;
 • Да умеят да работят в екип;
 • Да имат добри комуникационни и междуличностни умения;
 • Да нямат намерение да кандидатстват за позиции от Управителния съвет, поради конфликт на интереси;
 • Да бъдат избрани измежду 3 различни компании с цел да се поддържа баланса, разнообразието и представителството на членовете в чаптъра;

Роли и отговорности:


 • Да се запознаят добре с устава и дейностите на PMI Bulgaria Chapter;
 • Да следват и подобряват процедурите за текущи и бъдещи избори в чаптъра;
 • Да разработят в цялост изискванията за провеждане на изборни процеси в PMI и да представят реалистичен план, състоящ се от резултати, контролни точки и крайни срокове;
 • Да определят (заедно с текущия Управителен съвет) критериите за избираемост за всички позиции;
 • Да комуникират критериите за избираемост до всички членове на чаптъра и да поканят заинтересованите лица да подадат своите формуляри за кандидатстване;
 • Да интервюират бъдещите кандидати и професионално да оценят техните формуляри за кандидатстване, да изберат кратък списък с ясни обосновки, да го обявят и да отговарят на възражения;
 • Професионално да организират и проведат изборите;
 • Да отговарят за провеждането на този процес пред текущия Управителен съвет.

Моля, изпратете своите формуляри за кандидатстване (CV) на най-късно до 9-ти април. Кандидатурите ще бъдат разгледани и оценени от Управителния съвет на 14-ти април и до 16-ти април резултатите ще бъдат официално обявени.


Участвайки в тази инициатива помагате не само на PMI Bulgaria Chapter, но и на себе си – ще се запознаете и ще работите с интересни единомислещи хора и ще придобиете ценни знания!


Включете се!

Спонсори на Чаптъра
Haemimont
TechnoLogica
Chelopech Mining
Powered by Haemimont