Пи Ем Ай България Чаптър

Ние можем да ви помогнем да напреднете в кариерата

Професионално развитие

Професията
управление на проекти

Сред повечето от индустриите Управлението на проекти се идентифицира най-вече като обявление за работа, от колкото като професия. Нивото на квалификацията на персонала при въвеждането на структурен подход по управлението на проекти, е от голямо значение за успешното изпълнение на дейностите по проекта и за демонстриране на потенциал за изпълнение на проекта през всички негови фази.

Въпреки сегашната световна икономическа криза, съществуват сериозни очаквания, че пред управлението на проекти има сериозни перспективи. Успешното финализиране на проектите за много от организациите е жизнено важно поради тяхната публичност, както и поради постоянния мониторинг от държавните и местни власти и спонсорските организации като Европейският съюз, Световната банка, USAID и др. Всичко това налага нуждата от популяризиране и развитие на знанията за управление на проекти сред професионалистите в България.

Отчет на PDU

Сертифицирани PMP и CAPM могат да отчетат за PDUs в CCRS на PMI. Обърнете се към Continuing Certification Requirements System (CCRS) Certificant User Guide на следния адрес:


http://www.pmi.org/Help/ccrs_user
/default.htm

Акредитирани квалификации от Пи Ем Ай

Като световна организация, с повече от 40 годишна история в ролята й на популяризатор на професията, Пи Ем Ай подкрепя практикуващите я чрез акредитация на тяхната квалификация (компетенция) по обективни критерии, които оценяват техния опит, образование и знания. Спектърът на акредитирани квалификации включва:

Акредитираните квалификации от Пи Ем Ай затвърждават вашата обвързаност с професионалните стандарти за управление на проекти. За да постигнете успешна атестация вие трябва да отговорите на изискванията за образование и/или професионален опит установени от ПИ ЕМ АЙ и да демонстрирате вашата способност да прилагате знанията си за управление на проекти в ситуационни и сценарийно-ориентирани въпроси по време на изпит.

Powered by Haemimont