Условия за употреба

Всички материали публикувани на този интернет адрес са предмет на авторско право на Project Management Institute (PMI®), Пи Ем Ай България Чаптър и други индивидуални лица или организации. Всяко възпроизвеждане, препредаване или публикуване на цялостно или частично съдържание от който и да е документ, намерен на този интернет адрес е изрично забранено, освен ако PMI®, Пи Ем Ай България Чаптър или автора на материала, е дал предварително изрично писмено съгласие той да бъде възпроизведен, препредаден или публикуван.


Имената, запазените марки, наименования на услуги и лога на PMI® и Пи Ем Ай България Чаптър показани на тази интернет страница не могат да бъдат използвани в която и да реклама или публикация, или по някакъв начин да рекламират спонсорство или взаимовръзка с който и да е било продукт или услуга, без изричното писмено разрешение на PMI®.


Въпреки, че тази интернет страница съдържа връзки, които осигуряват директен достъп до други интернет адреси, Пи Ем Ай България Чаптър не носи отговорност за съдържанието или информацията публикувана на тези други страници и не упражнява никакъв редакторски или друг контрол върху тях.


Пи Ем Ай България Чаптър публикува информация и обезпечава услуги в Интернет пространството като полза и услуга в подкрепа на статута на PMI® като неправителствена и освободена от данъци организация. PMI® и Пи Ем Ай България Чаптър не представят удачността на тази информация и услуги с някаква различна цел.


Съдържание

Пи Ем Ай България Чаптър не е отговорна за тематичността, коректността, пълнотата или качеството на осигурената информация. Търсенето на отговорност за причинени щети породени от използването на която и да е поместена информация, в т.ч. всякаква такава, която е непълна или неточна, ще бъде съответно отхвърлена. Публикуваните оферти не са обвързващи и не са задължаващи. Част от страниците или пълните публикации, включително всички оферти и информация могат да бъдат разширявани, променяни и частично или напълно премахнати по наша преценка.


Препратки и връзки

Пи Ем Ай България Чаптър не носи отговорност за съдържание, към което сте препратени от този интернет адрес. В случай, че възникне някаква щета в следствие на публикуваната на страниците информация, само авторът на съответните страници може да носи отговорност, но не и този поместил връзки към тези страници. Нещо повече, Пи Ем Ай България Чаптър не носи отговорност за каквито и да са постинги или публикувани съобщения от потребителите на дискусионните форуми, книги за гости или списъци с адресати, осигурени на този адрес.


Авторско право

Пи Ем Ай България Чаптър не използва в публикациите си умишлено каквито и да са материали, предмет на авторско право и не индикира авторските права върху отделните такива. Авторските права върху материалите създадени от Пи Ем Ай България Чаптър са запазени. Всяко дублиране или използване на обекти като диаграми, звуци или текст в други електронни или печатни публикации не е разрешено без изричното писмено съгласие на Пи Ем Ай България Чаптър.


Политика за конфиденциалност

Ако е дадена възможност за предоставяне на лични или сужебни данни (адреси на ел.поща, имена, адреси), публикуването им е доброволно. Използването и плащането на всички предлагани услуги е разрешено – ако и при условие, че това е технически възможно и приемливо – без специфициране на каквито и да са лични данни, или чрез анонимна информация, или други подобни.


Правна стойност на това разграничение от отговорност

Това разграничение от отговорност е част от интернет публикациите на Пи Ем Ай България Чаптър. Ако части или отделни изрази от направените изявления не са позволени или точни, то съдържанието или валидността на други части от тях остават незасегнати от този факт.Спонсори на Чаптъра
Haemimont
TechnoLogica
Chelopech Mining
Powered by Haemimont