ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Управлението на Пи Ем Ай България Чаптър се реализира от Управителен съвет/Борд на директорите/. Той е отговорен за изпълнение на поставените цели и задачи на неправителствената организация. Бордът се състои от директори в Пи Ем Ай България Чаптър, избрани от участващите членове на сдружението. Директорите са лица с добри позиции пред Пи Ем Ай и Пи Ем Ай България Чаптър. Директорите се избират за период от две години. 

Борд на директорите на Пи Ем Ай България Чаптър:

  • Председател: Михаил Михайлов
  • Заместник-председател за членство: Левент Коркмаз *
  • Заместник-председател за професионално развитие: Боряна Георгиева *
  • Заместник-председател за комуникации и социални мрежи: Димитрина Пенелова
  • Заместник-председател за ИТ и уеб дейности: Димитър Захариев
  • Заместник-председател за финанси: Илияна Димова *
  • Заместник-председател за администрация и секретариат: Тодор Тодоров *
  • Заместник-председател за маркетинг и спонсорство: Йоана Запрянова
  • Заместник-председател за проекти и доброволчество: Илияна Русева-Захариева
  • Бивш председател: Димитър Бояджиев

 

 

* Очаква се потвърждение от Агенция по вписванията