Напомняне


Съгласно решение на Управителния съвет на сдружението от 03.12.2018 г., на 31.01.2019 г. от 18:00 ч. в конферентна зала №2 на Перформ бизнес център, на ул. Позитано №2, ще се проведе Общо събрание на членовете на сдружението.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
  1. Представяне на годишен отчет за работата на Управителния съвет на сдружението;
  2. Изменение на устава на сдружението;
  3. Промяна на седалището и адреса на Сдружение „Пи Ем Ай - България Чаптър“;
  4. Освобождаване от отговорност и изключване на членове на Управителния съвет;
  5. Избор на нови членове на Управителния съвет;
  6. Разни.