Уважаеми членове на Сдружение Пи Ем Ай - България Чаптър,

Покана за Общо събрание

С настоящото Ви уведомяваме и каним да присъствате на редовно Общо събрание на Сдружение „ПИ ЕМ АЙ – БЪЛГАРИЯ ЧАПТЪР“. На основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и по инициатива на Управителния съвет на сдружение „Пи Ем Ай - България Чаптър“, обективирана в Решение от 19.10.2021 г., изменено с Решение от 09.11.2021 г. се свиква Общо събрание на Сдружение „Пи Ем Ай - България Чаптър“, ЕИК: 175837571, седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. „Средна гора“ № 56, вх. 1, ет.1, ап. 1. Общото събрание ще се проведе на 16.12.2021 г. от 18:00 ч. в гр. София 1000, ул. Гурко 1, Гранд Хотел София, Зала „София”, при следния дневен ред:
 1. Представяне на годишен отчет за работата на Управителния съвет на Сдружението;
 2. Разглеждане и гласуване на подадени оставки на членове на УС;
 3. Освобождаване на членове на УС;
 4. Избор и приемане на нови членове на УС на Сдружението;
 5. Разни.

Номинации

Във връзка с предстоящите Избори за нови членове на Управителен съвет на сдружението се обявява и началото на периода за номинации. Периодът за номинации завършва на 16.12.2021 г. По време на периода за номинации всеки член на сдружението може:
 1. Да се кандидатира за свободна роля в Управителния съвет;
 2. Да номинира друг член на сдружението за свободна роля в Управителния съвет.

Свободни роли в Управителния съвет

Настоящите отворени роли в Управителния съвет са следните:
 • Заместник-председател за финанси
 • Заместник-председател за членство
 • Заместник-председател за проекти и доброволчество
 • Заместник-председател за спонсорство и партньорство
 • Заместник-председател за администрация и секретариат
 • Заместник-председател за комунукации и социални мрежи
 • Заместник-председател за ИТ и уеб дейности

Как да подадете своята кандидатура и как да номинирате

За да подадете своята кандидатура за дадена роля, е необходимо да се запознаете с актуалното описание на ролята и със задължителните и допълнителните критерии, на които е необходимо да отговарят кандидатите за тази роля, като описанието на ролите е приложено към настоящото съобщение.
След запознаване с описанието на ролите е достатъчно да попълните формуляра за кандидатстване и да го изпратите на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
За да номинирате друг член на сдружението за дадена роля, е необходимо да изпратите неговите имена и контакти (задължително посочете е-мейл адрес и телефон на лицето) на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Комисията по номинации и избори ще има грижата да се свърже с всеки от предложените кандидати, за да провери потвърждава и приема номинацията или не.

Полезни връзки

По време на процеса на номинации ще ви бъдат полезни следните документи:
 1. Протокол на УС за свикване на Общо събрание (Protokol-US-za-OS.pdf);
 2. Покана до членовете за свикване на Общо събрание (Pokana-za-OS.pdf);
 3. Процедура за номинации и избори (Nominations-Elections-Procedure.pdf) – включваща и описание на критериите, на които е необходимо да отговарят кандидатите за всяка роля;
 4. Формуляр за кандидатстване (Application-form.docx);
 5. Таблица за вписване на кандидатури и номинации (Nominations-2021-Table.xlsx);
 6. Устав на сдружението (Ustav-PMI-actual-27.02.2020.pdf);
 7. Закон за юридическите лица с нестопанска цел (Zakon-za-Uridicheskite-Lica-s-Nestopanska-Cel.pdf).

Всички описани документи са приложени към настоящото съобщение, както и могат да бъдат достъпени на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

По всякакви въпроси, свързани с процеса по номинации и Избори за нов състав за част от Управителния съвет на сдружението, можете да се обръщате към Комисията по номинации и избори на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

С уважение,
Сдружение „ПИ ЕМ АЙ – БЪЛГАРИЯ ЧАПТЪР“