ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Управлението на Пи Ем Ай България Чаптър се реализира от Управителен съвет/Борд на директорите/. Той е отговорен за изпълнение на поставените цели и задачи на неправителствената организация. Бордът се състои от директори в Пи Ем Ай България Чаптър, избрани от участващите членове на сдружението. Директорите са лица с добри позиции пред Пи Ем Ай и Пи Ем Ай България Чаптър. Директорите се избират за период от две години. 

Борд на директорите на Пи Ем Ай България Чаптър:

  • Председател: Бояна Захова
  • Заместник-председател за членство: Силвия Ценкова
  • Заместник-председател за комуникации и социални медии: Рафлин Саркисян
  • Заместник-председател за ИТ и уеб дейности: Цено Ценов
  • Заместник-председател за финанси: Jonathan Cochran
  • Заместник-председател за администрация и секретариат: Димитър Иванов
  • Заместник-председател за спонсори & партньори: Levent Korkmaz
  • Заместник-председател за маркетинг: Богомила Тодорова
  • Заместник-председател за проекти и доброволчество: Петър Дончев
  • Заместник-председател за професионално развитие: Анелия Червенова