ПЪРВИТЕ 5 ГОДИНИ… ВЕЧЕ НЕ НИ ЛИПСВАТ

Често при първоначалната ни преценка на непознати хора си казваме, че им липсват „първите 5 години“. Какво значи това и защо точно тези първи 5 години от живота са толкова важни?

Научно изследване на Калифорнийския Университет показва, че 90% от детският мозък се развива през първите 5 години след раждането. Съвкупността от най-важните фактори въздействащи върху ранното развитие на мозъка включват: регулярни преживявания, родителска ангажираност, правилно захранване, физическа активност, генетика и… любов.

Ако допуснем, че една организация представлява интелигентен жив организъм и той израства подобно на едно дете , тогава ще бъде лесно да направим съпоставката и съответния ретроспективен анализ как PMI Bulgaria Chapter се разви от 2010 година до днес.
  • Стартирайки от един от най-важните фактори влияещи върху правилното развитие - регулярните преживявания, то можем да проследим огромната му степен на значимост и върху локалната PMI организация. Канейки различни професионалисти от практиката на всяка от редовните месечни срещи, местният чаптър даде на своите членове, а и на други хора с интерес в областта на управлението на проекти уникалната възможност да се докоснат до познанието споделено от хора с по-богат опит и да съпреживеят с тях научените по трудния начин уроци след реализацията на многобройни проекти в България и по света.
  • Родителската ангажираност в първите години разбира се е пряко свързана с пълната всеотдайност и отзивчивост на основоположниците на организацията у нас. Полагането на основите на PMI Bulgaria Chapter е свързано с петима ентусиасти, жертвали личен живот и комфорт в името на това да дадат най-доброто от себе си на своето малко „бебче“ за да може то да порасне стъпка по стъпка през тези 5 години. Благодарение на Джими Чар, Недка Гатева, Калина Николова, Димитър Ангелов, Любомир Христов и Димитър Коевски днес ние можем да празнуваме тази първа наша „малка“ годишнина заедно.
  • Правилното захранване е друг фактор нужен за устойчивия растеж на един жив организъм, но това важи с пълна сила и когато става дума за дадена организация. Естествено тук не става дума за храната в буквалния смисъл на думата, а по-скоро за „интелектуалната“ храна доставяна чрез всеки новодошъл на събитията на PMI и най-вече за хората със свежи идеи и умове носещи пламъчето на живота и прогреса в чаптъра по същия начин, както богатите речни наноси дават началото на нов живот в големия океан.
  • В случая на PMI Bulgaria Chapter физическата активност е пряко свързана с всички основни събития и срещи организирани през последните 5 години и включващи повечето членове в организацията им на пълни обороти. Започвайки в началото с раждането на PM Day в България заедно с редица други сходни форуми с участието на доброволци от локалната организация и завършвайки поредицата от обучителни успехи с внедряването на най-добрите практики за управление на проекти препоръчвани от PMI в някои от водещите университети като Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ).
  • Генетиката на това, което е сътворено на локално ниво до голяма степен произхожда от капацитетът на членовете на местната PMI секция, но в развитието на самият чаптър водеща е ролята и на другите по-опитни организации-събратя в европейски и международен план. Базирайки се на принципа „икономика на знанието“ множество добри практики и идеи бяха използвани на местно ниво с голям успех, така че да не се налага колелото да бъде откривано отново.
  • Последна, но не и по важност като фактор е Любовта, от която се нуждае както едно дете така и всеки друг жив организъм за да може да расте чувствайки, че е заобиколен от щастие и сигурност. Това със сигурност може лесно да бъде забелязано по усмихнатите лица на PMI членовете от всеки един от новопостъпилите и всички останали външни хора за организацията по време на десетките събития организирани и подпомогнати от нас през последните 5 години.
Първите и основни 5 години макар и успешни стъпка по стъпка са вече в миналото, а сега идва време за следващия епизод в нашето развитие - да се съхрани и доразвие това, което е било създадено с толкова много усилия и любов. Това е и заветът на петимата основатели и всички други дали своя принос досега към следващото поколение в PMI Bulgaria Chapter.