Във връзка с реализацията на целите на PMI Bulgaria Chapter, членовете на Управителния съвет имат нужда от подкрепа за изпълнение на техните функции по ресори.

Обръщаме се към всички членове на сдружението, които имат желание и време да се включат в работата на екипа, сформиран от председателя и зам.председателите, като техни помощници (Directors at Large - DAL's)Ето накратко какви ползи бихте имали:

 • Възможност да развивате интензивно своя потенциал, качества и умения,  както като професионалисти, така  и като личности;
 • Да направите страхотни нови познанства, приятелства и бизнес контакти;
 • Да създадете и реализирате куп възможности;
 • Получавате допълнителни PDUs, с което по-лесно ще поддържате своята сертификация;
 • Възможност за нови знания и разширен достъп до информация;
 • Да допринесете  за развитието на професията и обществото  (да работите за кауза, нещо в което вярвате и виждате смисъл, социален принос);
 • Да изградите/подобрите и рафинирате своите лидерски и комуникационни умения, уменията за работа в екип;
 • Да имате достъп до професионалисти на световно ниво (участие в регионални и световни лидерски срещи и конференции за истински мотивираните);
 • Да участвате в организацията (планиране + реализация) на една от най-успешните и интересни конференции в България (PMDAY), както и на други нови прекрасни събития, които планираме в близко бъдеще;
 • Възможност да бъдете част от стратегическото управление на една организация, да допринесат за определяне на мисия, визия, ценности и постигането им (област, която в редовите компании е резервирана само за висшия мениджмънт);
 • Дейността и усилията Ви ще добият по-голяма видимост и значимост за Вас и околните

Направленията и колегите, за които се търси подкрепа са:

 • Професионално развитие, Николай Пенев
 • Членство, Боряна Георгиева
 • Комуникации и социални мрежи, Цветомира Хайдукова
 • ИТ и уеб дейности, Данаил Кънчев
 • Финанси, Ивайло Йорданов
 • Администрация и секретариат, Живко Стайков
 • Маркетинг и спонсорство, Диян Цветков
 • Проекти и доброволчество, Мариана Микова

Естеството на ангажимента като цяло е подпомагане работата на ресорните зам. председатели и право за участие в заседанията на борда със съвещателен глас, с ориентировъчен средномесечен ангажимент - 10 часа.

Приложено изпращаме информация за съдържанието на посочените позиции

Процеса за определяне на помощниците (след заявяване на интерес по имейл или лично, на месечната среща през м. февруари) ще включва лична среща в удобно време между кандидата и ресорния зам. председател /или представители на борда/ и избор. Планираният край за приключване на процеса е края на м. Март 2016 г.