ПРОФЕСИЯТА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Сред повечето от индустриите Управлението на проекти се идентифицира най-вече като обявление за работа, от колкото като професия. Нивото на квалификацията на персонала при въвеждането на структурен подход по управлението на проекти, е от голямо значение за успешното изпълнение на дейностите по проекта и за демонстриране на потенциал за изпълнение на проекта през всички негови фази.

Въпреки сегашната световна икономическа криза, съществуват сериозни очаквания, че пред управлението на проекти има сериозни перспективи. Успешното финализиране на проектите за много от организациите е жизнено важно поради тяхната публичност, както и поради постоянния мониторинг от държавните и местни власти и спонсорските организации като Европейският съюз, Световната банка, USAID и др. Всичко това налага нуждата от популяризиране и развитие на знанията за управление на проекти сред професионалистите в България.