ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Управлението на Пи Ем Ай България Чаптър се реализира от Управителен съвет/Борд на директорите/. Той е отговорен за изпълнение на поставените цели и задачи на неправителствената организация. Бордът се състои от директори в Пи Ем Ай България Чаптър, избрани от участващите членове на сдружението. Директорите са лица с добри позиции пред Пи Ем Ай и Пи Ем Ай България Чаптър. Директорите се избират за период от две години. 

Борд на директорите на Пи Ем Ай България Чаптър:

  • Председател: Михаил Михайлов
  • Заместник-председател за членство: Елена Крумова
  • Заместник-председател за професионално развитие: Стефан Радев
  • Заместник-председател за комуникации и социални мрежи: Ивелина Петкова
  • Заместник-председател за ИТ и уеб дейности: Димитър Захариев
  • Заместник-председател за финанси: Анелия Червенова
  • Заместник-председател за спонсорство: Светла Георгиева
  • Заместник-председател за маркетинг: Богомила Тодорова
  • Заместник-председател за проекти и доброволчество: Бояна Захова
  • Бивш председател: Димитър Бояджиев