ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Управлението на Пи Ем Ай България Чаптър се реализира от Управителен съвет/Борд на директорите/. Той е отговорен за изпълнение на поставените цели и задачи на неправителствената организация. Бордът се състои от директори в Пи Ем Ай България Чаптър, избрани от участващите членове на сдружението. Директорите са лица с добри позиции пред Пи Ем Ай и Пи Ем Ай България Чаптър. Директорите се избират за период от две години. 

Борд на директорите на Пи Ем Ай България Чаптър:

  • Председател: Бояна Захова
  • Заместник-председател за професионално развитие: Анелия Червенова
  • Заместник-председател за спонсори & партньори: Елена Еленкова
  • Заместник-председател за ИТ и уеб дейности: Цено Ценов
  • Заместник-председател за проекти и доброволчество: Мария Стоянова
  • Заместник-председател за членство: Габриела Мицова
  • Заместник-председател за комуникации и социални медии: Елена Бейли
  • Заместник-председател за маркетинг: Христина Русева
  • Заместник-председател за финанси: Ася Кирова
  • Заместник-председател за администрация и секретариат: Гергана Хаджиянкова