Като световна организация, с повече от 40 годишна история в ролята й на популяризатор на професията, Пи Ем Ай подкрепя практикуващите я чрез акредитация на тяхната квалификация (компетенция) по обективни критерии, които оценяват техния опит, образование и знания. Спектърът на акредитирани квалификации включва:

Акредитираните квалификации от Пи Ем Ай затвърждават вашата обвързаност с професионалните стандарти за управление на проекти. За да постигнете успешна атестация вие трябва да отговорите на изискванията за образование и/или професионален опит установени от ПИ ЕМ АЙ и да демонстрирате вашата способност да прилагате знанията си за управление на проекти в ситуационни и сценарийно-ориентирани въпроси по време на изпит.

ОТЧЕТ НА PDU

Сертифицирани PMP и CAPM могат да отчетат за PDUs в CCRS на PMI. Обърнете се към Continuing Certification Requirements System (CCRS) Certificant User Guide на следния адрес:

http://www.pmi.org/Help/ccrs_user/default.htm