ПОКАНА
За свикване на Общо събрание на Сдружение „ПИ ЕМ АЙ – БЪЛГАРИЯ ЧАПТЪР“

На основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и по инициатива на Управителния съвет на сдружение „Пи Ем Ай - България Чаптър“, обективирана в Решение на Управителния му съвет от 03.12.2018 г., се свиква Общо събрание на Сдружение „Пи Ем Ай - България Чаптър“, ЕИК: 175837571, адрес: гр. София; бул. "Братя Бъкстон" 68, което ще се проведе на 31.01.2018 г. от 18:00 ч. в гр. София, ул. „Позитано“ № 2, Перформ бизнес център, конферентна зала № 2, при следния дневен ред:
  1. Представяне на годишен отчет за работата на Управителния съвет на сдружението;
  2. Изменение на устава на сдружението;
  3. Промяна на седалището и адреса на Сдружение „Пи Ем Ай - България Чаптър“;
  4. Освобождаване от отговорност и изключване на членове на Управителния съвет;
  5. Избор на нови членове на Управителния съвет;
  6. Разни.


Копие на документа може да бъде изтеглено от тук.