Съгласно решение на Управителния съвет на сдружението от 03.12.2018 г., на 31.01.2019 г. от 18:00 ч. в конферентна зала №2 на Перформ бизнес център, на ул. Позитано №2, ще се проведе Общо събрание на членовете на сдружението.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
  • Представяне на годишен отчет за работата на Управителния съвет на сдружението;
  • Промени в устава на сдружението;
  • Освобождаване от отговорност на досега действащия Управителен съвет на сдружението;
  • Избор на нов състав за част от Управителния съвет на сдружението;
  • Разни.