Избори за членове на УС на ПИ ЕМ АЙ – БЪЛГАРИЯ ЧАПТЪР

   
На 29.09.2016г от 19:00 часа в град София, ул. Христо Белчев №46, Бест Уестърн Арт Плаза Хотел, конферентна Зала „Арт Плаза“, се проведе заседание на Общото събрание на сдружение "ПИ ЕМ АЙ – БЪЛГАРИЯ ЧАПТЪР".

Една от точките в дневния ред бе посветена на частични избори за членове на Управителен съвет.

Това са резултатите от гласуването:
  1. Димитрина Пенелова – 21 гласа „ЗА“ и 6 гласа „Против“ за позиция Заместник-председател за комуникация и социална мрежа
  2. Димитър Захариев – 26 гласа „ЗА“ и 1 глас „Въздържал се“ за позиция Заместник-председател за ИТ и уеб дейности
  3. Йоана Запрянова – 19 гласа „ЗА“ и 8 гласа „Против“ за позиция Заместник-председател за маркетинг и спонсорство
  4. Илияна Русева-Захариева – 26 гласа „ЗА“ и 1 глас „Против“ за позиция Заместник-председател за проекти и доброволчество