Важно съобщение

Уважаеми членове на Сдружение „ПИ ЕМ АЙ – БЪЛГАРИЯ ЧАПТЪР“,

Бихме искали да Ви информираме за промени в публикуваните по-рано документи. Актуална тяхна версия може да бъде намерена тук: https://drive.google.com/open?id=1Pynsn_c6B5LCmIflHxtPYpFUXE0R3eXA
На посоченият адрес, може да бъде намерена актуалната и официална версия на устава на сдружението.

С уважение,
Сдружение „ПИ ЕМ АЙ – БЪЛГАРИЯ ЧАПТЪР“


Покана за Общо събрание

С настоящото Ви уведомяваме и каним да присъствате на редовно Общо събрание на Сдружение „ПИ ЕМ АЙ – БЪЛГАРИЯ ЧАПТЪР“. На основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и по инициатива на Управителния съвет на сдружение „Пи Ем Ай - България Чаптър“, обективирана в Решение от 08.01.2020 г., се свиква Общо събрание на Сдружение „Пи Ем Ай - България Чаптър“, ЕИК: 175837571, седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. „Средна гора“ № 56, вх. 1, ет.1, ап. 1. Общото събрание ще се проведе на 27.02.2020 г. от 18:00 ч. в гр. София, ул. Тинтява 15-17, Work&Share, Зала „Auditorium”, при следния дневен ред:
 1. Представяне на годишен отчет за работата на Управителния съвет на Сдружението;
 2. Изменение на устава на Сдружението;
 3. Вземане на решение за начина на приемане на годишните финансови отчети на Сдружението;
 4. Освобождаване от отговорност и изключване на членове на Управителния съвет на Сдружението;
 5. Избор на нови членове на Управителния съвет на Сдружението;
 6. Разни
  6.1 Приемане на изготвени до момента годишни финансови отчети на организацията;
  6.2. Одобрение на избран от Управителния съвет „Избран председател/президент“

Номинации

Във връзка с предстоящите Избори за нови членове на Управителен съвет на сдружението от името на Комисията по номинации и избори е обявено и началото на периода за номинации. Периодът за номинации завършва на 26.02.2020 г. По време на периода за номинации всеки член на сдружението може:
 1. Да се кандидатира за свободна роля в Управителния съвет;
 2. Да номинира друг член на сдружението за свободна роля в Управителния съвет

Свободни роли в Управителния съвет

Настоящите отворени роли в Управителния съвет са следните:
 • Председател на управителния съвет
 • Заместник-председател за Администрация и секретариат
 • Заместник-председател за Професионално развитие
 • Заместник-председател за Комунукации и социални мрежи
 • Заместник-председател за Маркетинг
 • Служител за връзка към Образователна фондация към Институт по управление на проекти

Как да подадете своята кандидатура и как да номинирате

За да подадете своята кандидатура за дадена роля, е необходимо да се запознаете с актуалното описание на ролята и със задължителните и допълнителните критерии, на които е необходимо да отговарят кандидатите за тази роля, като описанието на ролите е приложено е поместено на следния линк: https://drive.google.com/open?id=1Pynsn_c6B5LCmIflHxtPYpFUXE0R3eXA

След запознаване с описанието на ролите е достатъчно да попълните формуляра за кандидатстване и да го изпратите на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Комитетът по номинации и избори ще впише Вашата кандидатура в следния документ Nominations for Vacant Position for the Board of PMI Bulgaria Chapter – 2020

За да номинирате друг член на сдружението за дадена роля, е необходимо да изпратите неговите имена и контакти (е-мейл адрес, телефон) на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Комитетът по номинации и избори ще впише Вашата номинация в следния документ: Nominations for Vacant Position for the Board of PMI Bulgaria Chapter – 2020

Комисията по номинации и избори ще има грижата да се свърже с всеки от предложените кандидати, за да провери потвърждава и приема номинацията или не.

Полезни връзки към документи

По време на процеса на номинации ще ви бъдат полезни следните документи:
 1. Процедура за номинации и избори (Nominations-Elections-Procedure.pdf) – описание на критериите, на които е необходимо да отговарят кандидатите за всяка роля;
 2. Формуляр за кандидатстване (Application-form.doc);
 3. Електронно достъпен документ за вписване на кандидатури и номинации (3. Nominations for Vacant Position for the Board of PMI Bulgaria Chapter – 2020)
 4. Устав на сдружението (Bylaw-Active)
 5. Предложения за промяна на устава (Predlojenia za promiana na Ustava)
 6. Закон за юридическите лица с нестопанска цел (LLP Act)

Документите могат да бъдат достъпени на адрес: https://drive.google.com/open?id=1Pynsn_c6B5LCmIflHxtPYpFUXE0R3eXA

По всякакви въпроси, свързани с процеса по номинации и Избори за нов състав за част от Управителния съвет на сдружението, можете да се обръщате към Комисията по номинации и избори на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

С уважение,
Сдружение „ПИ ЕМ АЙ – БЪЛГАРИЯ ЧАПТЪР“
Членове на Изборна комисия 2020